Tanias bröllop
2005-07-23 - iphotooriginal, bröllop
0
14296663424_c7485968dd_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 50mm (75mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
14317395833_6fba598359_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 29mm (43mm eq), Aperture: F9, Exposure: 1/320 s, Software: Aperture 3.5.1
14274085536_fc9de80e78_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 50mm (75mm eq), Aperture: F8, Exposure: 1/250 s, Software: Aperture 3.5.1
14293874581_45b8012ae8_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/250 s, Software: Aperture 3.5.1
14296665754_75294ff5d7_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 34mm (51mm eq), Aperture: F4.8, Exposure: 1/320 s, Software: Aperture 3.5.1
14317398013_bcb1962474_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 24mm (36mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/640 s, Software: Aperture 3.5.1
14274088086_73f13203e5_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F3.5, Exposure: 1/800 s, Software: Aperture 3.5.1
14110536319_c4915924c0_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 31mm (46mm eq), Aperture: F4.5, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14297231195_1d9e0d664a_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 25mm (37mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14110677757_5c92fcd3bc_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 45mm (67mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/250 s, Software: Aperture 3.5.1
14110579850_a8bf0ee8b3_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 45mm (67mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/250 s, Software: Aperture 3.5.1
14317401593_1850514d5e_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/160 s, Software: Aperture 3.5.1
14317402123_ea4d92b2c3_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 25mm (37mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/320 s, Software: Aperture 3.5.1
14295265522_8e2da00d24_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 25mm (37mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/400 s, Software: Aperture 3.5.1
14295266182_c495734f40_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 25mm (37mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14110681397_cd9d500681_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F3.5, Exposure: 1/640 s, Software: Aperture 3.5.1
14317404643_0b73a51e55_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 20mm (30mm eq), Aperture: F3.8, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14110682657_2a5b360edd_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F4.5, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14293883191_1f2fd334bb_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 31mm (46mm eq), Aperture: F4.5, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14110683907_f430441339_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 40mm (60mm eq), Aperture: F5.3, Exposure: 1/800 s, Software: Aperture 3.5.1
14296675484_d33740b560_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 40mm (60mm eq), Aperture: F5.3, Exposure: 1/320 s, Software: Aperture 3.5.1
14295270682_0f38959587_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 24mm (36mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/640 s, Software: Aperture 3.5.1
14110588818_2b987ee600_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 34mm (51mm eq), Aperture: F4.8, Exposure: 1/400 s, Software: Aperture 3.5.1
14110588020_456791b3b6_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 34mm (51mm eq), Aperture: F4.8, Exposure: 1/500 s, Software: Aperture 3.5.1
14274098726_f6f6f3a240_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 50mm (75mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/200 s, Software: Aperture 3.5.1
14110590708_fb5e11663f_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/320 s, Software: Aperture 3.5.1
14110589950_6167614001_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/250 s, Software: Aperture 3.5.1
14296679834_98c45472bd_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 38mm (57mm eq), Aperture: F5, Exposure: 1/400 s, Software: Aperture 3.5.1
14317411883_79fdcb94d9_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 38mm (57mm eq), Aperture: F5, Exposure: 1/400 s, Software: Aperture 3.5.1
14317412393_3460c6b6f8_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 26mm (39mm eq), Aperture: F4.2, Exposure: 1/640 s, Software: Aperture 3.5.1
14110594248_c6dbca0259_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F3.5, Exposure: 1/1000 s, Software: Aperture 3.5.1
14110594948_e8606630fc_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 31mm (46mm eq), Aperture: F4.5, Exposure: 1/640 s, Software: Aperture 3.5.1
14110551879_5d9133f41f_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F18, Exposure: 1/30 s, Software: Aperture 3.5.1
14293892081_ba701829b1_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 40mm (60mm eq), Aperture: F5.3, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
14293892621_33eb143cfd_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
14110597108_29a8519319_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
14110554379_a604d3ae7f_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 18mm (27mm eq), Aperture: F4, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
14317417263_d13e4bf6da_o
Kamera: NIKON D70, Focal length: 48mm (72mm eq), Aperture: F5.6, Exposure: 1/60 s, Software: Aperture 3.5.1
Mer i Foto
de lekpark Glad Emil Tunnel of light Tanias brllop Hstrumpa Stor och liten Frtrollad himmel