Tear me up
2009-03-13 -
28
tear-me-up-2
Vad finns under masken, vad är det du inte visar, hur är ditt liv bakom orden, hur mår du inuti?