Spegelvatten
2008-05-13 -
24
Vatten
En mysig bild över moln som speglas i vattnet